OPLEIDING TOT EMBODIMENT COACH

Leer coachen vanuit het autonome zenuwstelsel:

de fysieke verbinding tussen hoofd, hart en handen

De opleiding tot Embodiment Coach

richt zich op de ervaren

 • leiderschapscoaches en -trainers
 • burn-out en stresscoaches
 • vitaliteitscoaches
 • AD(H)D coaches en -therapeuten
 • (arbo)artsen
 • (arbeids)psychologen
 • loopbaancoaches

die hun werkwijze willen verdiepen met subtiel lichaamswerk vanuit het autonome zenuwstelsel.

}

i

2 delen van ieder 5 blokken

max 7 deelnemers

opleidingsprogramma

I: € 2.750,= ex Btw | II: € 3.100,= ex Btw

start deel I: 2 sept 2024 | alle data

start deel II: 7 okt 2024

Home of Zen, Arnhem

Waarom is het werken met het autonome zenuwstelsel een essentieel onderdeel van coaching?

 • Een veilige begeleidingsruimte is essentieel voor leren, groei en verandering. Het autonome zenuwstelsel speelt hierin een hoofdrol.
 • Wanneer het autonome zenuwstelsel bezig is met verdedigen, is er geen ruimte voor luisteren, leren en verbinden.
 • Werken met de neurobiologie van verbindings- en verdedigingsmechanismen inclusief copingstrategieën is essentieel voor effectieve interventies en duurzame verandering van binnenuit.
 • Zelfregulatie van het autonome zenuwstelsel zorgt voor een soepele integratie van nieuw gedrag en inzichten.
 • Herkenning van triggergedachten, -emoties en -sensaties is voorwaarde voor het proces van zelf- en coregulatie.
 • Werken met het autonome zenuwstelsel is essentieel voor zelfsturing, keuzevrijheid en effectieve communicatie.

THE MAKING OF

Hoe ik als kopvoeter uiteindelijk bij het autonome zenuwstelsel terechtkwam.

Hoe Autonoom Leiderschap en het autonome zenuwstelsel verbonden zijn met zelfkennis, zelfzorg en zelfsturing.

Wat hebben Autonoom Leiderschap, het autonome zenuwstelsel en Embodiment Coaching met elkaar te maken?

Wat leer je?
De opleiding tot Embodiment Coach is intensief en ervaringsgericht. Er wordt daarom gewerkt met een kleine groep. Theorie wordt gecombineerd met praktische onderzoeksopdrachten, lichaamsgerichte oefeningen en door de deelnemers ingebrachte praktijkcases. Tijdens je individuele leersessies werk je gericht aan je eigen zelfregulatie. In je cliëntsessies oefen je het geleerde in de praktijk. De opleiding verbindt op deze manier theorie met praktijk, zodat het werken met het autonome zenuwstelsel direct toepasbaar is in je eigen werkveld.

In deze opleiding

 • maak je kennis met de kernprincipes van het werken met je autonome zenuwstelsel
 • onderzoek je hoe je eigen autonome zenuwstelsel werkt, waar het gevoelig voor is en hoe het zich door zijn verbindings- en verdedigingsstaten beweegt
 • leer je herkennen wanneer je systeem zich in zijn chillzone bevindt, eruit beweegt en hoe je het kalmeert
 • maak je je het proces van zelfregulatie eigen
 • leer je triggergedachten, -emoties en -sensaties bij de ander herkennen en leer je coregulatie toepassen
 • leer je on the spot en simultaan zelf- en coregulatie inzetten
 • leer je bij je cliënt oude, in het autonome zenuwstelsel opgeslagen gevoeligheden, verdedigingspatronen en copingstrategieën rewiren.

  Een veerkrachtig zenuwstelsel: voorwaarde voor duurzame verandering

  De leeromgeving – leren door doen

  Deel I
  • 1x per twee maanden een lesblok van 2 dagen
  • na ieder blok schrijf je een reflectieverslag
  • 1x per 8 weken een individuele leersessie (4x)
  • literatuurlijst
  Deel II
  • 1x per twee maanden een lesblok van 2 dagen
  • na ieder blok schrijf je een reflectieverslag
  • 1x per 8 weken een individuele leersessie (4x)
  • proeve van bekwaamheid: 1 traject met een proefcliënt (5 sessies)
  • je schrijft een eindverslag
  • literatuurlijst

  Knowledge is only a rumour until it lives in the body

  v

  “Door de manier waarop Dominique praktijk en theorie met elkaar verbindt, ben je je eigen proefpersoon. Ik heb zelf het effect van werken met het autonome zenuwstelsel ervaren, waardoor ik het nu op het juiste moment kan inzetten in mijn eigen coaching.”

  v

  “Dominique is helder, zuiver en to the point. Hoe pijnlijk de waarheid soms ook is, ik kan deze altijd bij haar verstaan.”

  v

  “Door de voortdurende aandacht voor het waarnemen op mentaal, fysiek en emotioneel niveau, zie ik veel meer bij mijn coachees en kan ik beter inspelen op wat nodig is.”

  Visie opleiding

  • Persoonlijke ontwikkeling gaat over het ontwikkelen van effectief persoonlijk leiderschap.
  • Persoonlijk leiderschap richt zich op zelfkennis, zelfzorg en zelfsturing.
  • De verdedigingsmechanismen vechten, vluchten en bevriezen maken iemands persoonlijk leiderschap ineffectief. Deze mechanismen worden aangestuurd door het autonome zenuwstelsel en liggen ten grondslag aan iemands persoonlijke copingstrategieën.
  • Het autonome zenuwstelsel is de baas in huis: het bepaalt de onbewuste keuze tussen verbinden of verdedigen.
  • Eenmaal in een verdedigingsstaat is ons systeem niet meer bezig met verbinden en leren en hebben we geen toegang meer tot onze kernkwaliteiten.
  • Het kunnen reguleren van het autonome zenuwstelsel is voorwaarde voor integratie, authenticiteit en open aanwezig zijn.
  • Een gereguleerd autonoom zenuwstelsel heeft een positief ripple effect op de omgeving.
  • Zelf- en coregulatie van het autonome zenuwstelsel vormen daarmee de basis van duurzame verandering en daarmee van jouw effectiviteit als coach en trainer.

  De opleiding tot Embodiment Coach

  Hoe werkt het?

  Tijdens de lesblokken werken we in een doorlopende afwisseling van theorie-overdracht, zelfonderzoek, subtiele lichaamswaarneming en meerlaagse (mentaal, emotioneel en fysieke) getuigenis van elkaars oefenonderzoek. Op deze wijze leer jij je kwaliteit van simultaan en meerlaags waarnemen optimaliseren. Een kwaliteit die essentieel is voor het werken met het autonome zenuwstelsel.

  Tussentijdse praktijkgerichte reflectie-opdrachten en het schrijven van reflectieverslagen maken onderdeel uit van de opleiding.

  Naast de lesblokken volg je individuele leersessies. Hierin zoomen we aan de hand van lesthema’s in op jouw persoonlijke aandachtsgebieden en leerdoelen.

  Deel I is een basisjaar. Tijdens dit jaar richt jij je op de fundamenten van Embodiment Coaching en het voor jezelf ermee leren werken: FeltSense, orienting, tracking, surfen en het opbouwen van je eigen somatic- en nerve system capacity. Naast zelfregulatie werk je in dit deel ook met de basisprincipes van coregulatie.

  Na afronding van deel I kijken we samen in hoeverre deel II aansluit bij waar je op dat moment staat en waar je binnen je werkveld naar toe wilt.

  Ga je door met het verdiepingsjaar? In deel II van de opleiding verdiep je vanuit coachperspectief het geleerde in deel I en leer je aanvullend over attunement, co-dependentie, het tracken en surfen van meer complexe emoties én focus je op wat ik skippybalwerk noem: het titreren, penduleren en rewiren van oude overweldigende survivalstress die in het autonome zenuwstelsel zit opgeslagen en ten grondslag ligt aan copingmechanismes en belemmerende overtuigingen, emoties en gedragspatronen.

  In deel II werk je -vanaf het eerste lesblok- ook aan je proeve van bekwaamheid: een EC-traject (van vijf sessies) met een proefclient waarover je reflecties en een eindverslag schrijft en waarin ik met je meekijk.

  Wanneer je deze proeve van bekwaamheid samen met deel II van de opleiding succesvol afrondt, beschik je over de kennis, gevoeligheid en vakkundigheid om subtiel te kunnen werken vanuit het autonome zenuwstelsel.

  Je ontvangt een certificaat met een persoonlijke aanbeveling en krijgt een vermelding op de website van de School voor Embodiment.

  Je bent Embodiment Coach.

  Opleidingsprogramma

  Deel I

   

  Blok 1

  Embodiment &
  het Autonome Zenuwstelsel

   

  Blok 2

  Autonoom Zenuwstelsel: belang, taak en evolutie

   

  Blok 3

  Veerkracht en fluïde werking: vechten, vluchten, verstarren en verlammen

  Blok 4

  Programmering en taal autonoom zenuwstelsel

   

  Blok 5

  Stressfysiologie, zelf- en coregulatie en FeltSense

   

  Deel II

   

  Blok 1

  Wisselwerking met het brein, orienting en coregulatie

   

  Blok 2

  Hybride staten, substaten en casuïstiek

   

  Blok 3

  Skippyballen, overlevingsstijlen en voorwaarden rewiring

   

  Blok 4

  Rewiring en titreren: theorie, oefening en de praktijk

   

  Blok 5

  Complexe emoties: titreren, penduleren, co- en zelfregulatie

   

  Een veerkrachtig zenuwstelsel: voorwaarde voor groei en verbinding

  Data deel I*

  2 & 3 september 2024

  4 & 5 november 2024

  13 & 14 januari 2025

  3 & 4 maart 2025

  5 & 6 mei 2025

  *individuele leersessies in overleg

  De lesdagen zijn van 10.00 uur tot 16.00 uur.
  w

  Intake

  Een intake maakt onderdeel uit van je inschrijving. Dit gesprek vindt plaats via Zoom.

  Locatie

  Home of Zen, Arnhem

  Aantal deelnemers

  Maximaal zeven

  Investering

  Deel I: € 2.750,= (ex Btw)

  Deel II: € 3.100,= (ex Btw)

   

  Veelgestelde vragen

  Kan ik in termijnen betalen?

  Jazeker, in overleg is het altijd mogelijk om in termijnen te betalen.

  De opleiding richt zich op ervaren professionals. Welke ervaring is vereist?

  Om aan de opleiding te kunnen deelnemen, heb je minimaal twee jaar werkervaring als coach, trainer en/of therapeut nodig.

  Twijfel je of je voldoet aan deze eis? Neem dan contact op, dan kijk ik met je mee of het voor jou het juiste moment is om deze opleiding te gaan doen.

  Wat bedoel je met de literatuurlijst?

  In jaar 1 is er één boek wat je verplicht bent te lezen. Tevens krijg je ter voorbereiding op de lesblokken bepaalde hoofdstukken uit drie andere boeken aangegeven.

  Aan het eind van jaar 2 heb je op deze manier in totaal vier boeken gelezen over deze materie.

  Kan ik alleen deel I volgen?

  Jazeker. Deel I is gericht op jouw persoonlijke ontwikkeling. 

  Wil je Embodiment Coaching in je eigen praktijk gaan toepassen? Dan is deel II voor jou een vervolg. Aan het eind van deel II ontvang je een certificaat en ben je Embodiment Coach.