INSPIRATIETAFEL

Voor wie het verschil wil maken

 ‘Ik droom van een tafel waaraan heldere, bevlogen mensen in dialoog zijn over thema’s die spreken van individuele en maatschappelijke mogelijkheden. De sfeer is ontspannen en tegelijkertijd gevuld met een elektriserende energie. De collectieve geest van de groep beweegt zich enthousiast en vrij onderzoekend van het ene inzicht naar het andere. Ieder aanwezig verheugt zich in het creatieve scheppende krachtenveld dat ontstaat. Iedere geest wordt gevoed en scherpt zich aan een bron van weldaad en helderheid, aangeboord door de groep als geheel.’

Oprechte betrokkenheid, ongedeelde aandacht en een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het geheel leiden in een groepsdialoog tot een stroom van creativiteit  waarin onverwachte en vernieuwende ideeën naar boven komen in een wonderlijke vorm en samenhang. Dit is werken met het veld van bewustzijn.

Vanuit deze zienswijze organiseert Anam Cara één keer per kwartaal een InspiratieTafel met de intentie heldere en geïnspireerde mensen bij elkaar te brengen om aan de hand van actuele maatschappelijke thema’s collectief leiderschap vorm te geven. Dit zal leiden tot de opzet van maatschappelijke projecten die bijdragen aan een groeiend medeleven en betrokkenheid in onze samenleving. Door de individuele groeiweg van de deelnemers via het collectief van de groep te verbinden met de behoeften van de maatschappij als groter geheel, komt er een onderlinge wisselwerking tot stand die niet alleen leidt tot wat de ethisch filosofe Martha Nussbaum ‘een rechtvaardiger samenleving’ noemt, maar ook tot een verdieping van de persoonlijke ontplooiingsweg van ieder die hierbij betrokken is.

Deelname aan de Anam Cara – InspiratieTafel is op uitnodiging. Heb je spontaan interesse om hieraan deel te nemen? Neem contact op met Dominique.